* */ علمی | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag علمی

ناسا: کشف مولکولهای فراوان هیدروژن در مدار ششمین قمر سیاره زحل

69 0

ناسا: کشف مولکولهای فراوان هیدروژن در مدار ششمین قمر سیاره زحل

69 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۵ فروردین ۱۳۹۶

جهان ما – داستان یک دریاچه، قسمت سوم

0 0

جهان ما – داستان یک دریاچه، قسمت سوم

0 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

چگونه ساخته میشود – نگاهی به پروسه تولید اسکناس، قسمت دوم

72 0

چگونه ساخته میشود – نگاهی به پروسه تولید اسکناس، قسمت دوم

72 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ فروردین ۱۳۹۶

جهان ما – داستان یک دریاچه، قسمت دوم

0 0

جهان ما – داستان یک دریاچه، قسمت دوم

0 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

علمی : چشم اندازهای جدید برای تولید برق با ساخت جزیره مصنوعی

0 0

علمی : چشم اندازهای جدید برای تولید برق با ساخت جزیره مصنوعی

0 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

چگونه ساخته میشود – نگاهی به سیستم مالی و پروسه تولید اسکناس

71 0

چگونه ساخته میشود – نگاهی به سیستم مالی و پروسه تولید اسکناس

71 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

ابتکار ساخت وسیله نقلیه برقی کم مصرف

94 0

ابتکار ساخت وسیله نقلیه برقی کم مصرف

94 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۵ فروردین ۱۳۹۶

آخرین تحولات جهان در ۲۰ دقیقه – چهاردهم فروردین

105 0

آخرین تحولات جهان در ۲۰ دقیقه – چهاردهم فروردین

105 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

علمی: آزمایش موفقیت آمیز داروی مبارزه با هپاتیت سی

0 0

علمی: آزمایش موفقیت آمیز داروی مبارزه با هپاتیت سی

0 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

علمی – قدرتمندترین تلسکوب جهان

80 0

علمی – قدرتمندترین تلسکوب جهان

80 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ فروردین ۱۳۹۶

 


Social Media Integration Powered by Acurax Wordpress Theme Designers
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo