* */ عباس داوری | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag عباس داوری

تجدید هم پیمانی خه بات با مجاهدین و شورای ملی مقاومت

206 0

تجدید هم پیمانی خه بات با مجاهدین و شورای ملی مقاومت

206 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳ اسفند ۱۳۹۵...

گزیده ای از بحثهای بیست و یکمین همیاری با سیمای آزادی، قسمت دوم

230 0

گزیده ای از بحثهای بیست و یکمین همیاری با سیمای آزادی، قسمت دوم

230 0

موضوعات بحث : پایداری پرشکوه ۱۴ ساله مجاهدین در اشرف و لیبرتی – انتقال مجاهدان اشرفی به آلبانی و سایر کشورها – استراتژی ۱۰۰ اشرف – استقلال مالی مقاومت ایران...

گزیده ای از بحثهای بیست و یکمین همیاری با سیمای آزادی، قسمت اول

258 0

گزیده ای از بحثهای بیست و یکمین همیاری با سیمای آزادی، قسمت اول

258 0

موضوعات بحث : پایداری پرشکوه ۱۴ ساله مجاهدین در اشرف و لیبرتی – انتقال مجاهدان اشرفی به آلبانی و سایر کشورها – استراتژی ۱۰۰ اشرف – استقلال مالی مقاومت ایران...

گلچینی از گلریزان۲۱، روز سوم: قسمت سوم

120 0

گلچینی از گلریزان۲۱، روز سوم: قسمت سوم

120 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۷ دی ۱۳۹۵...

منتخب همیاری بیست و یکم – گفتگو با عباس داوری

357 0

منتخب همیاری بیست و یکم – گفتگو با عباس داوری

357 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۶ دی ۱۳۹۵...

حقیقت ایرانی، قست نهم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

372 0

حقیقت ایرانی، قست نهم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

372 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ دی ۱۳۹۵...

حقیقت ایرانی، قست هشتم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

346 0

حقیقت ایرانی، قست هشتم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

346 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ دی ۱۳۹۵...

حقیقت ایرانی، قست ششم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

390 0

حقیقت ایرانی، قست ششم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

390 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ دی ۱۳۹۵...

حقیقت ایرانی، قست پنجم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

193 0

حقیقت ایرانی، قست پنجم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

193 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ دی ۱۳۹۵...

حقیقت ایرانی، قست چهارم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

203 0

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo