* */ عباس داوری | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag عباس داوری

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – یازدهم اردیبهشت

111 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – یازدهم اردیبهشت

111 0

خلاصه موضوعات روز: نگاهی به وضعیت کارگران ایران در دوران ۴۰ ساله رژیم آخوندی – دستمزد کارگران ایرانی یکی از پایین ترین دستمزدها در جهان - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

تجدید هم پیمانی خه بات با مجاهدین و شورای ملی مقاومت

250 0

تجدید هم پیمانی خه بات با مجاهدین و شورای ملی مقاومت

250 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳ اسفند ۱۳۹۵

گزیده ای از بحثهای بیست و یکمین همیاری با سیمای آزادی، قسمت دوم

291 0

گزیده ای از بحثهای بیست و یکمین همیاری با سیمای آزادی، قسمت دوم

291 0

موضوعات بحث : پایداری پرشکوه ۱۴ ساله مجاهدین در اشرف و لیبرتی – انتقال مجاهدان اشرفی به آلبانی و سایر کشورها – استراتژی ۱۰۰ اشرف – استقلال مالی مقاومت ایران

گزیده ای از بحثهای بیست و یکمین همیاری با سیمای آزادی، قسمت اول

327 0

گزیده ای از بحثهای بیست و یکمین همیاری با سیمای آزادی، قسمت اول

327 0

موضوعات بحث : پایداری پرشکوه ۱۴ ساله مجاهدین در اشرف و لیبرتی – انتقال مجاهدان اشرفی به آلبانی و سایر کشورها – استراتژی ۱۰۰ اشرف – استقلال مالی مقاومت ایران

گلچینی از گلریزان۲۱، روز سوم: قسمت سوم

154 0

گلچینی از گلریزان۲۱، روز سوم: قسمت سوم

154 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۷ دی ۱۳۹۵

منتخب همیاری بیست و یکم – گفتگو با عباس داوری

406 0

منتخب همیاری بیست و یکم – گفتگو با عباس داوری

406 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۶ دی ۱۳۹۵

حقیقت ایرانی، قست نهم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

468 0

حقیقت ایرانی، قست نهم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

468 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ دی ۱۳۹۵

حقیقت ایرانی، قست هشتم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

435 0

حقیقت ایرانی، قست هشتم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

435 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ دی ۱۳۹۵

حقیقت ایرانی، قست ششم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

491 0

حقیقت ایرانی، قست ششم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

491 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ دی ۱۳۹۵

حقیقت ایرانی، قست پنجم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

273 0

حقیقت ایرانی، قست پنجم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

273 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ دی ۱۳۹۵

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo