* */ عاصمه جهانگیر | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag عاصمه جهانگیر

مهمترین تحولات ایران « اولین نمودهای انزوا در آغاز سال نو – صندوق بازیچه و ابزار جنگ انتخابات » در ۳۶۰ درجه

32 0

غیظ رژیم از شکست سنگین در شورای حقوق بشر

38 0

غیظ رژیم از شکست سنگین در شورای حقوق بشر

38 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ فروردین ۱۳۹۶...

اظهارات معاون کمیساریای عالی حقوق بشر

63 0

اظهارات معاون کمیساریای عالی حقوق بشر

63 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ فروردین ۱۳۹۶...

مصاحبه فریده کریمی در باره تمدید ماموریت گزارشگر ویژه

52 0

مصاحبه فریده کریمی در باره تمدید ماموریت گزارشگر ویژه

52 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ فروردین ۱۳۹۶...

شورای حقوق بشر: تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران

31 0

شورای حقوق بشر: تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران

31 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ فروردین ۱۳۹۶...

آخرین تحولات جهان در ۲۰ دقیقه – بیست و هشتم اسفند

92 0

آخرین تحولات جهان در ۲۰ دقیقه – بیست و هشتم اسفند

92 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ اسفند ۱۳۹۵...

عفو بین الملل و دهها تشکل حقوق بشری دیگر خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه شدند

60 0

عفو بین الملل و دهها تشکل حقوق بشری دیگر خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه شدند

60 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۷ اسفند ۱۳۹۵...

گزارش نقض حقوق بشر در حاکمیت آخوندی در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد

65 0

گزارش نقض حقوق بشر در حاکمیت آخوندی در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد

65 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ اسفند ۱۳۹۵...

طنز آقای موشکاف – اجلاس شورای حقوق بشر

130 0

طنز آقای موشکاف – اجلاس شورای حقوق بشر

130 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ اسفند ۱۳۹۵...

گزارش خبری – ادامه اعتراضات زندانیان سیاسی در گوهردشت و اوین

79 0

گزارش خبری – ادامه اعتراضات زندانیان سیاسی در گوهردشت و اوین

79 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ بهمن ۱۳۹۵...

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo