* */ طنز | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag طنز

قطعه طنز  موزیکال « شما عبا تون مورچه داره؟ » – برگرفته از پیک بهاری

284 0

قطعه طنز موزیکال « شما عبا تون مورچه داره؟ » – برگرفته از پیک بهاری

284 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ فروردین ۱۳۹۶...

قطعه طنز « سید علی خامنه و نخبگان » – برگرفته از پیک بهاری

205 0

قطعه طنز « سید علی خامنه و نخبگان » – برگرفته از پیک بهاری

205 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ فروردین ۱۳۹۶...

قطعه طنز « نوحه بسیجیان در حضور عظما » – برگرفته از پیک بهاری

305 0

قطعه طنز « نوحه بسیجیان در حضور عظما » – برگرفته از پیک بهاری

305 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ فروردین ۱۳۹۶...

گفتگوی بهاری – مهمان برنامه: فلور صدودی

97 0

گفتگوی بهاری – مهمان برنامه: فلور صدودی

97 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ فروردین ۱۳۹۶...

گام بهار – لحظه های شاد و بهاری – چهارم فروردین

82 0

گام بهار – لحظه های شاد و بهاری – چهارم فروردین

82 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ فروردین ۱۳۹۶...

پیک بهاری – برنامه طنز نوروزی – چهارم فروردین

302 0

پیک بهاری – برنامه طنز نوروزی – چهارم فروردین

302 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ فروردین ۱۳۹۶...

قطعه طنز « شب شعر عظما » – برگرفته از پیک بهاری

219 0

قطعه طنز « شب شعر عظما » – برگرفته از پیک بهاری

219 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳ فروردین ۱۳۹۶...

قطعه طنز « ملاقات با سفیر » – برگرفته از پیک بهاری

287 0

قطعه طنز « ملاقات با سفیر » – برگرفته از پیک بهاری

287 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳ فروردین ۱۳۹۶...

قطعه طنز موزیکال « بگید ایشاالله » – برگرفته از پیک بهاری

274 0

قطعه طنز موزیکال « بگید ایشاالله » – برگرفته از پیک بهاری

274 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳ فروردین ۱۳۹۶...

قطعه طنز « بالا… » – برگرفته از پیک بهاری

292 0

قطعه طنز « بالا… » – برگرفته از پیک بهاری

292 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳ فروردین ۱۳۹۶...

 


Social Media Icons Powered by Acurax Website Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo