* */ طنز | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag طنز

طنز آقای موشکاف – رای حلال و بشکه باروت

65 0

طنز آقای موشکاف – رای حلال و بشکه باروت

65 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۶ خرداد  ۱۳۹۶

قطعه طنز موزیکال« محمد نبودی ببینی 2 » برگرفته از پیک شادی

165 0

قطعه طنز موزیکال« محمد نبودی ببینی 2 » برگرفته از پیک شادی

165 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۴ خرداد  ۱۳۹۶

قطعه طنز موزیکال« سد علی جیگیلی » برگرفته از پیک شادی

138 0

قطعه طنز موزیکال« سد علی جیگیلی » برگرفته از پیک شادی

138 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۴ خرداد  ۱۳۹۶

پیک شادی – مجموعه طنز هفته – چهارم خرداد

291 0

پیک شادی – مجموعه طنز هفته – چهارم خرداد

291 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۴ خرداد  ۱۳۹۶

طنز آقای موشکاف – بالا گرفتن سگ دعوا بعد از نمایش انتخابات

42 0

طنز آقای موشکاف – بالا گرفتن سگ دعوا بعد از نمایش انتخابات

42 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱ خرداد  ۱۳۹۶

طنز آقای موشکاف – روحانی شیاد و بازار مجیز گویی خامنه ای

34 0

طنز آقای موشکاف – روحانی شیاد و بازار مجیز گویی خامنه ای

34 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران -۳۱ اردیبهشت  ۱۳۹۶

پیک شادی – مجموعه طنز هفته – بیست و هشتم اردیبهشت

263 0

پیک شادی – مجموعه طنز هفته – بیست و هشتم اردیبهشت

263 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۸ اردیبهشت  ۱۳۹۶

طنز آقای موشکاف – نمایش انتخابات و جنگ سه قوه نظام بر سر کرسی و قدرت

202 0

طنز آقای موشکاف – نمایش انتخابات و جنگ سه قوه نظام بر سر کرسی و قدرت

202 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۷ اردیبهشت  ۱۳۹۶

طنز آقای موشکاف – نمایش انتخابات و کابوس قیام

131 0

طنز آقای موشکاف – نمایش انتخابات و کابوس قیام

131 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۶ اردیبهشت  ۱۳۹۶

طنز آقای موشکاف – چند روز مانده به سیرک انتخابات

173 0

طنز آقای موشکاف – چند روز مانده به سیرک انتخابات

173 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۵ اردیبهشت  ۱۳۹۶

 


Social Media Icons Powered by Acurax Website Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo