* */ شورای نگهبان | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag شورای نگهبان

وحشت از شقه نظام پس از ثبت نام پاسدار احمدی نژاد

0 0

وحشت از شقه نظام پس از ثبت نام پاسدار احمدی نژاد

0 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ فروردین ۱۳۹۶

گزارشی از بحران درونی رژیم بر سر نمایش انتخابات

0 0

گزارشی از بحران درونی رژیم بر سر نمایش انتخابات

0 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۹ فروردین ۱۳۹۶

فردای ما « فسیلهای شورای نگهبان و فضای مجازی » برگرفته از برنامه جوانان

0 0

فردای ما « فسیلهای شورای نگهبان و فضای مجازی » برگرفته از برنامه جوانان

0 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ اسفند ۱۳۹۵

رد مصوبه سقف حقوق مدیران توسط شورای نگهبان رژیم

0 0

رد مصوبه سقف حقوق مدیران توسط شورای نگهبان رژیم

0 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

گزارشی از مخاصمات باندها بر سر مصوبه سقف حقوق مدیران

56 0

گزارشی از مخاصمات باندها بر سر مصوبه سقف حقوق مدیران

56 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

آخوند روحانی ضمن مجیزگویی برای خامنه ای نسبت به خطر قیام هشدار داد

79 0

آخوند روحانی ضمن مجیزگویی برای خامنه ای نسبت به خطر قیام هشدار داد

79 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۷ اسفند ۱۳۹۵

طنز آقای موشکاف – در آستانه جیغ بنفش

279 0

طنز آقای موشکاف – در آستانه جیغ بنفش

279 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۶ بهمن ۱۳۹۵

طنز آقای موشکاف – شروع بگیر بگیر از باند روحانی و کوسه راحل

301 0

طنز آقای موشکاف – شروع بگیر بگیر از باند روحانی و کوسه راحل

301 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۵ بهمن ۱۳۹۵

بررسی و تفسیر مهمترین تحولات روز ایران در برنامه ۳۶۰ درجه  – ۱۳ بهمن

486 0

بررسی و تفسیر مهمترین تحولات روز ایران در برنامه ۳۶۰ درجه – ۱۳ بهمن

486 0

بررسی موضوعات : جنگ انتخابات، بن بست در بن بست - غیظ و کین رژیم آخوندی از برنامه گلریزان سیمای آزادی

طنز آقای موشکاف – عجز و لابه خرچنگ نظام از دست باند کوسه و وحشت از تکرار قیام

648 0

طنز آقای موشکاف – عجز و لابه خرچنگ نظام از دست باند کوسه و وحشت از تکرار قیام

648 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 4 بهمن 1394

 


Social Media Icons Powered by Acurax Website Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo