* */ روحانی | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag روحانی

غیظ و بهت زدگی رژیم در برابر کنفرانس روز جهانی زن – برگرفته از ۳۶۰ درجه

36 0

غیظ و بهت زدگی رژیم در برابر کنفرانس روز جهانی زن – برگرفته از ۳۶۰ درجه

36 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۷ فروردین ۱۳۹۶...

مهمترین تحولات ایران « گسترش انزوا علیه رژیم، ادامه دار یا موقت؟ » در ۳۶۰ درجه

48 0

مهمترین تحولات ایران « گسترش انزوا علیه رژیم، ادامه دار یا موقت؟ » در ۳۶۰ درجه

48 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۷ فروردین ۱۳۹۶...

گزارش خبری – نگرانی رژیم از قطع دستان مزدورانش در سوریه

36 0

گزارش خبری – نگرانی رژیم از قطع دستان مزدورانش در سوریه

36 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۷ فروردین ۱۳۹۶  ...

آخوند خاتمی، خطر تکرار قیام در اثر شقه و شکاف در راس نظام

41 0

آخوند خاتمی، خطر تکرار قیام در اثر شقه و شکاف در راس نظام

41 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۷ فروردین ۱۳۹۶...

هراس از طرح تحریمهای جدید سنای آمریکا – برگرفته از ۳۶۰ درجه

121 0

هراس از طرح تحریمهای جدید سنای آمریکا – برگرفته از ۳۶۰ درجه

121 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۶ فروردین ۱۳۹۶...

اعتراف وزیر نفت سابق رژیم : ۲۰ میلیون فقیر در کشور داریم

107 0

اعتراف وزیر نفت سابق رژیم : ۲۰ میلیون فقیر در کشور داریم

107 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۶ فروردین ۱۳۹۶...

بحران نمایش انتخاباتی رژیم

38 0

بحران نمایش انتخاباتی رژیم

38 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۶ فروردین ۱۳۹۶...

گزارش خبری – فرار به جلوی خامنه ای در وحشت از فضای انفجاری جامعه

58 0

گزارش خبری – فرار به جلوی خامنه ای در وحشت از فضای انفجاری جامعه

58 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۵ فروردین ۱۳۹۶...

بحران رژیم بر سر نمایش انتخابات و شکست برجام

47 0

بحران رژیم بر سر نمایش انتخابات و شکست برجام

47 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۵ فروردین ۱۳۹۶...

چالشها – « بحران های رژیم بر سر نمایش انتخابات » – تفسیر تحولات سیاسی ایران

122 0

چالشها – « بحران های رژیم بر سر نمایش انتخابات » – تفسیر تحولات سیاسی ایران

122 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ فروردین ۱۳۹۶...

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo