* */ رفسنجانی | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag رفسنجانی

جدال باندهای حکومتی برسر طرح آشتی مطرح شده توسط باند روحانی

65 0

جدال باندهای حکومتی برسر طرح آشتی مطرح شده توسط باند روحانی

65 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ بهمن ۱۳۹۵...

آخوند موحدی کرمانی تا اسفندماه ریاست خبرگان ارتجاع را به عهده می گیرد

116 0

آخوند موحدی کرمانی تا اسفندماه ریاست خبرگان ارتجاع را به عهده می گیرد

116 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ بهمن ۱۳۹۵...

طنز آقای موشکاف – ائتلاف روحانی سر قبر خمینی دجال

215 0

طنز آقای موشکاف – ائتلاف روحانی سر قبر خمینی دجال

215 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ بهمن ۱۳۹۵...

مهمترین تحولات ایران « معنی خیز روحانی در اوج بحرانها » در ۳۶۰ درجه

205 0

مهمترین تحولات ایران « معنی خیز روحانی در اوج بحرانها » در ۳۶۰ درجه

205 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ بهمن ۱۳۹۵...

آخوند نقویان: پلاسکو نظام را مراقب باشید که فرو نریزد

287 0

آخوند نقویان: پلاسکو نظام را مراقب باشید که فرو نریزد

287 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۶ بهمن ۱۳۹۵...

برژیت آلن – نماینده مجلس ملی فرانسه

176 0

برژیت آلن – نماینده مجلس ملی فرانسه

176 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی – تحولات خاورمیانه، رویکرد فرانسه و اروپا – ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ – رژیم آخوندی عامل اصلی جنگ و بحران و ناامنی در منطقه – خلع ید از رژیم آخوندی در سوریه و عراق لازمه استقرار صلح و دمو...

مارتین کاریون کوورور – نماینده مجلس ملی فرانسه

180 0

مارتین کاریون کوورور – نماینده مجلس ملی فرانسه

180 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی – تحولات خاورمیانه، رویکرد فرانسه و اروپا – ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ – رژیم آخوندی عامل اصلی جنگ و بحران و ناامنی در منطقه – خلع ید از رژیم آخوندی در سوریه و عراق لازمه استقرار صلح و دمو...

دکتر آلخو ویدال کوادراس – رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت

185 0

دکتر آلخو ویدال کوادراس – رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت

185 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی – تحولات خاورمیانه، رویکرد فرانسه و اروپا – ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ – رژیم آخوندی عامل اصلی جنگ و بحران و ناامنی در منطقه – خلع ید از رژیم آخوندی در سوریه و عراق لازمه استقرار صلح و دمو...

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه، قسمت سوم

148 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه، قسمت سوم

148 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳ بهمن ۱۳۹۵...

گزارش خبری – روحانی و باز هم یک مشت دروغ و ادعای تکراری

124 0

گزارش خبری – روحانی و باز هم یک مشت دروغ و ادعای تکراری

124 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳ بهمن ۱۳۹۵...

 


Floating Social Media Icons Powered by Acurax Blog Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo