* */ رفسنجانی | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag رفسنجانی

جدال باندهای حکومتی برسر طرح آشتی مطرح شده توسط باند روحانی

104 0

جدال باندهای حکومتی برسر طرح آشتی مطرح شده توسط باند روحانی

104 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ بهمن ۱۳۹۵

آخوند موحدی کرمانی تا اسفندماه ریاست خبرگان ارتجاع را به عهده می گیرد

159 0

آخوند موحدی کرمانی تا اسفندماه ریاست خبرگان ارتجاع را به عهده می گیرد

159 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

طنز آقای موشکاف – ائتلاف روحانی سر قبر خمینی دجال

265 0

طنز آقای موشکاف – ائتلاف روحانی سر قبر خمینی دجال

265 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

مهمترین تحولات ایران « معنی خیز روحانی در اوج بحرانها » در ۳۶۰ درجه

247 0

مهمترین تحولات ایران « معنی خیز روحانی در اوج بحرانها » در ۳۶۰ درجه

247 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

آخوند نقویان: پلاسکو نظام را مراقب باشید که فرو نریزد

342 0

آخوند نقویان: پلاسکو نظام را مراقب باشید که فرو نریزد

342 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۶ بهمن ۱۳۹۵

برژیت آلن – نماینده مجلس ملی فرانسه

226 0

برژیت آلن – نماینده مجلس ملی فرانسه

226 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی – تحولات خاورمیانه، رویکرد فرانسه و اروپا – ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ – رژیم آخوندی عامل اصلی جنگ و بحران و ناامنی در منطقه – خلع ید از رژیم آخوندی در سوریه و عراق لازمه استقرار صلح و ...

مارتین کاریون کوورور – نماینده مجلس ملی فرانسه

219 0

مارتین کاریون کوورور – نماینده مجلس ملی فرانسه

219 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی – تحولات خاورمیانه، رویکرد فرانسه و اروپا – ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ – رژیم آخوندی عامل اصلی جنگ و بحران و ناامنی در منطقه – خلع ید از رژیم آخوندی در سوریه و عراق لازمه استقرار صلح و ...

دکتر آلخو ویدال کوادراس – رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت

241 0

دکتر آلخو ویدال کوادراس – رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت

241 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی – تحولات خاورمیانه، رویکرد فرانسه و اروپا – ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ – رژیم آخوندی عامل اصلی جنگ و بحران و ناامنی در منطقه – خلع ید از رژیم آخوندی در سوریه و عراق لازمه استقرار صلح و ...

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه، قسمت سوم

187 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه، قسمت سوم

187 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳ بهمن ۱۳۹۵

گزارش خبری – روحانی و باز هم یک مشت دروغ و ادعای تکراری

164 0

گزارش خبری – روحانی و باز هم یک مشت دروغ و ادعای تکراری

164 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳ بهمن ۱۳۹۵

 


Floating Social Media Icons Powered by Acurax Blog Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo