* */ رئیسی | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag رئیسی

زنان نیروی تغییر – پژواک صدای زنان علیه زن ستیزی رژیم آخوندی

64 0

زنان نیروی تغییر – پژواک صدای زنان علیه زن ستیزی رژیم آخوندی

64 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱ خرداد  ۱۳۹۶

گزارش خبری روز – نه بزرگ مردم به خلیفه ارتجاع

80 0

گزارش خبری روز – نه بزرگ مردم به خلیفه ارتجاع

80 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱ خرداد  ۱۳۹۶

پاسخ شورای نگهبان رژیم به رئیسی،تقلبات جزئی بوده است

69 0

پاسخ شورای نگهبان رژیم به رئیسی،تقلبات جزئی بوده است

69 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱ خرداد  ۱۳۹۶

دیلی تلگراف: روحانی هیچ چیز را تغییر نمی دهد

52 0

دیلی تلگراف: روحانی هیچ چیز را تغییر نمی دهد

52 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱ خرداد  ۱۳۹۶

نگاهی به مهمترین تحولات روز در ۳۶۰ درجه

46 0

نگاهی به مهمترین تحولات روز در ۳۶۰ درجه

46 0

موضوعات روز: خبر و نظر، زهر شقه – بررسی روزنامه های حکومتی – ائتلاف جدید و لرزه بر سراپای رژیم - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – اول خرداد

طنز آقای موشکاف – بالا گرفتن سگ دعوا بعد از نمایش انتخابات

32 0

طنز آقای موشکاف – بالا گرفتن سگ دعوا بعد از نمایش انتخابات

32 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱ خرداد  ۱۳۹۶

ابراز وحشت آخوند کرمانی از پیامدهای بحران اننتخابات

75 0

ابراز وحشت آخوند کرمانی از پیامدهای بحران اننتخابات

75 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۹ اردیبهشت  ۱۳۹۶

گزارش آسوشیتدپرس و تایم از نمایش انتخابات رژیم

56 0

گزارش آسوشیتدپرس و تایم از نمایش انتخابات رژیم

56 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۹ اردیبهشت  ۱۳۹۶

سرمقاله واشینگتن پست: بیهودگی انتخابات در حاکمیت آخوندها

64 0

سرمقاله واشینگتن پست: بیهودگی انتخابات در حاکمیت آخوندها

64 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۹ اردیبهشت  ۱۳۹۶

کسادی نمایش انتخابات، تقلا برای تقلب و رقم سازی

39 0

کسادی نمایش انتخابات، تقلا برای تقلب و رقم سازی

39 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۹ اردیبهشت  ۱۳۹۶

 


Floating Social Media Icons Powered by Acurax Blog Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo