* */ دژخیمان خامنه ای | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag دژخیمان خامنه ای

اعدام یک زندانی بیمار به دست دژخیمان خامنه ای در تبریز

2 0

اعدام یک زندانی بیمار به دست دژخیمان خامنه ای در تبریز

2 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ فروردین ۱۳۹۶

دژخیمان خامنه ای یک زندانی دیگر را اعدام کردند

68 0

دژخیمان خامنه ای یک زندانی دیگر را اعدام کردند

68 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

دژخیمان خامنه ای ۲ زندانی را در زندان عادل آباد اعدام کردند

119 0

دژخیمان خامنه ای ۲ زندانی را در زندان عادل آباد اعدام کردند

119 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳ فروردین ۱۳۹۶

اعدام ۳ زندانی دیگر به دست دژخیمان خامنه ای

66 0

اعدام ۳ زندانی دیگر به دست دژخیمان خامنه ای

66 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۷ اسفند ۱۳۹۵

اعدام 4 زندانی در زندانهای زاهدان و چابهار توسط دژخیمان خامنه ای

78 0

اعدام 4 زندانی در زندانهای زاهدان و چابهار توسط دژخیمان خامنه ای

78 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

دژخیمان خامنه ای بامداد پنج شنبه ۲ زندانی دیگر را اعدام کردند

99 0

دژخیمان خامنه ای بامداد پنج شنبه ۲ زندانی دیگر را اعدام کردند

99 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ اسفند ۱۳۹۵

هفت اعدام دیگر توسط دژخیمان خامنه ای

0 0

هفت اعدام دیگر توسط دژخیمان خامنه ای

0 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

موج اعدامها توسط دژخیمان خامنه ای

76 0

موج اعدامها توسط دژخیمان خامنه ای

76 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

اعدام ۳ زندانی دیگر به دست دژخیمان خامنه ای

83 0

اعدام ۳ زندانی دیگر به دست دژخیمان خامنه ای

83 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

سه اعدام دیگر توسط دژخیمان خامنه ای

111 0

سه اعدام دیگر توسط دژخیمان خامنه ای

111 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲ اسفند ۱۳۹۵

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo