* */ دومینیک لوفور | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag دومینیک لوفور

دومینیک لوفور – معاون گروه سوسیالیست در مجلس ملی فرانسه

239 0

دومینیک لوفور – معاون گروه سوسیالیست در مجلس ملی فرانسه

239 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی – تحولات خاورمیانه، رویکرد فرانسه و اروپا – ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ – رژیم آخوندی عامل اصلی جنگ و بحران و ناامنی در منطقه – خلع ید از رژیم آخوندی در سوریه و عراق لازمه استقرار صلح و ...

سناتور ژان پیر میشل

194 0

سناتور ژان پیر میشل

194 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی – تحولات خاورمیانه، رویکرد فرانسه و اروپا – ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ – رژیم آخوندی عامل اصلی جنگ و بحران و ناامنی در منطقه – خلع ید از رژیم آخوندی در سوریه و عراق لازمه استقرار صلح و ...

سفیر لینکولن بلومفیلد – دستیار پیشین وزیر خارجه آمریکا

260 0

سفیر لینکولن بلومفیلد – دستیار پیشین وزیر خارجه آمریکا

260 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی – تحولات خاورمیانه، رویکرد فرانسه و اروپا – ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ – رژیم آخوندی عامل اصلی جنگ و بحران و ناامنی در منطقه – خلع ید از رژیم آخوندی در سوریه و عراق لازمه استقرار صلح و ...

مریم رجوی

391 0

مریم رجوی

391 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی – تحولات خاورمیانه، رویکرد فرانسه و اروپا – ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ – رژیم آخوندی عامل اصلی جنگ و بحران و ناامنی در منطقه – خلع ید از رژیم آخوندی در سوریه و عراق لازمه استقرار صلح و ...

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه ، قسمت دوم

183 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه ، قسمت دوم

183 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲ بهمن ۱۳۹۵

دومینیک لوفور – معاون گروه سوسیالیست در مجلس ملی فرانسه

216 0

دومینیک لوفور – معاون گروه سوسیالیست در مجلس ملی فرانسه

216 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی – تحولات خاورمیانه، رویکرد فرانسه و اروپا – ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ – رژیم آخوندی عامل اصلی جنگ و بحران و ناامنی در منطقه – خلع ید از رژیم آخوندی در سوریه و عراق لازمه استقرار صلح و ...

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی، قسمت اول

165 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی، قسمت اول

165 0

کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور مریم رجوی – تحولات خاورمیانه، رویکرد فرانسه و اروپا – ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ – رژیم آخوندی عامل اصلی جنگ و بحران و ناامنی در منطقه – خلع ید از رژیم آخوندی در سوریه و عراق لازمه استقرار صلح و ...

سخنان دومینیک لوفور، نماینده مجلس ملی فرانسه در تظاهرات نه به روحانی

392 0

سخنان دومینیک لوفور، نماینده مجلس ملی فرانسه در تظاهرات نه به روحانی

392 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 8 بهمن 1394

سخنان دومینیک لوفور، عضو مجلس ملی فرانسه در جلسه همبستگی با مقاومت ایران

405 0

سخنان دومینیک لوفور، عضو مجلس ملی فرانسه در جلسه همبستگی با مقاومت ایران

405 0

همبستگی منتخبان فرانسوی با مقاومت ایران در برابر بنیادگرایی و تروریسم تحت نام اسلام – (۲۴ ژانویه ۲۰۱۶) ۴ بهمن ۱۳۹۴Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo