* */ خامنه ای | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag خامنه ای

گرداندان تحقیر آمیز سه جوان توسط دادستان جنایتکار خامنه ای در دهلران

2 0

گرداندان تحقیر آمیز سه جوان توسط دادستان جنایتکار خامنه ای در دهلران

2 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

ابراز وحشت سپاه خامنه ای از پیامدهای حمله موشکی آمریکا

0 0

ابراز وحشت سپاه خامنه ای از پیامدهای حمله موشکی آمریکا

0 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

رای من سرنگونی، قسمت ششم – هزار اشرف می‌سازیم – بیست و سوم فروردین

136 0

رای من سرنگونی، قسمت ششم – هزار اشرف می‌سازیم – بیست و سوم فروردین

136 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ فروردین ۱۳۹۶

ثبت نام مجدد پاسدار احمدی نژاد به رغم توصیه خامنه ای

101 0

ثبت نام مجدد پاسدار احمدی نژاد به رغم توصیه خامنه ای

101 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ فروردین ۱۳۹۶

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

42 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

42 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ فروردین ۱۳۹۶

رای من سرنگونی، قسمت پنجم – هزار اشرف می‌سازیم – بیست و دوم فروردین

97 0

رای من سرنگونی، قسمت پنجم – هزار اشرف می‌سازیم – بیست و دوم فروردین

97 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ فروردین ۱۳۹۶

عضو مجلس رژیم: یک فقره چپاول ۲۸۵ میلیارد تومانی قضائیه خامنه ای

2 0

عضو مجلس رژیم: یک فقره چپاول ۲۸۵ میلیارد تومانی قضائیه خامنه ای

2 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ فروردین ۱۳۹۶

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

1 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

1 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ فروردین ۱۳۹۶

به گور سپردن ۷ مزدور دیگر اعزامی خامنه ای به سوریه

3 0

به گور سپردن ۷ مزدور دیگر اعزامی خامنه ای به سوریه

3 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

وزیر صنعت رژیم: روحانی با اذن خامنه ای وارد انتخابات شده

37 0

وزیر صنعت رژیم: روحانی با اذن خامنه ای وارد انتخابات شده

37 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo