* */ خامنه ای | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag خامنه ای

جنگ انتخابات و بالا گرفتن باز هم بیشتر تک و پاتکهای دو باند حاکم علیه یکدیگر – برگرفته از ۳۶۰درجه

27 0

جنگ انتخابات و بالا گرفتن باز هم بیشتر تک و پاتکهای دو باند حاکم علیه یکدیگر – برگرفته از ۳۶۰درجه

27 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۵ فروردین ۱۳۹۶...

مهمترین تحولات ایران « اولین نمودهای انزوا در آغاز سال نو – صندوق بازیچه و ابزار جنگ انتخابات » در ۳۶۰ درجه

32 0

معاون وزیر خارجه انگلستان: لزوم تحریم سپاه خامنه ای

26 0

معاون وزیر خارجه انگلستان: لزوم تحریم سپاه خامنه ای

26 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۵ فروردین ۱۳۹۶...

گزارشی از تشدید بحران انتخاباتی رژیم

34 0

گزارشی از تشدید بحران انتخاباتی رژیم

34 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ فروردین ۱۳۹۶...

چالشها – « بحران های رژیم بر سر نمایش انتخابات » – تفسیر تحولات سیاسی ایران

115 0

چالشها – « بحران های رژیم بر سر نمایش انتخابات » – تفسیر تحولات سیاسی ایران

115 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ فروردین ۱۳۹۶...

مقاله فارن پالسی: روحانی فریبکار

75 0

مقاله فارن پالسی: روحانی فریبکار

75 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳ فروردین ۱۳۹۶...

ابراز وحشت خامنه ای از بحران انتخابات و خطر فوران خشم مردم

102 0

ابراز وحشت خامنه ای از بحران انتخابات و خطر فوران خشم مردم

102 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲ فروردین ۱۳۹۶...

سرسپاری آخوند روحانی به خامنه ای و تصفیه حساب با باند مقابل بر سر برجام

61 0

سرسپاری آخوند روحانی به خامنه ای و تصفیه حساب با باند مقابل بر سر برجام

61 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱ فروردین ۱۳۹۶...

هراس خامنه ای از فوران خشم مردم

64 0

هراس خامنه ای از فوران خشم مردم

64 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱ فروردین ۱۳۹۶...

اشاره خامنه ای به بحران نظام ولایت فقیه بر سر نمایش انتخابات

41 0

اشاره خامنه ای به بحران نظام ولایت فقیه بر سر نمایش انتخابات

41 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱ فروردین ۱۳۹۶...

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo