* */ حمید رضا طاهرزاده | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag حمید رضا طاهرزاده

ترانه سرود « بهار آمد » با صدای حمید رضا طاهرزاده

265 0

ترانه سرود « بهار آمد » با صدای حمید رضا طاهرزاده

265 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ فروردین ۱۳۹۶

اجرای قطعه موزیک ، حمید رضا طاهرزاده – گردهمایی حامیان فرانسوی مقاومت ایران

451 0

اجرای قطعه موزیک ، حمید رضا طاهرزاده – گردهمایی حامیان فرانسوی مقاومت ایران

451 0

گردهمایی حامیان فرانسوی مقاومت ایران به مناسبت آغاز سال جدید میلادی – متحد در برابر بنیادگرایی و تروریسم تحت نام اسلام، همبستگی با مقاومت مردم ایران برای آزادی – اور سور اواز ۱۰ ژانویه ۲۰۱۶Social Media Icons Powered by Acurax Social Profile Design Experts
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo