* */ حرکت اعتراضی | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag حرکت اعتراضی

حرکت اعتراضی کارگران خشمگین معدن زغال سنگ البرز مرکزی

124 0

حرکت اعتراضی کارگران خشمگین معدن زغال سنگ البرز مرکزی

124 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ اسفند ۱۳۹۵

حرکت های اعتراضی علیه رژیم آخوندی

337 0

حرکت های اعتراضی علیه رژیم آخوندی

337 0

در ادامه حرکتهاي اعتراضي عليه چپاول و ستم آخوندي،  در رودبار، کارگران پروژه راه آهن قزوين- رشت، در مقابل ساختمان فرمانداري، در مهاباد، کارگران مجتمع کشت و صنعت، در اصفهان کارگران  پلي اکريل ، در گچساران کارکنان بيمارس...

گزارشی از حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف مردم علیه ستم و چپاول آخوندی

184 0

گزارشی از حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف مردم علیه ستم و چپاول آخوندی

184 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۶ آبان ۱۳۹۵Social Media Icons Powered by Acurax Website Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo