* */ جنگ قدرت | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag جنگ قدرت

انزوای روزافزون و موضعیگیری های جدی علیه دخالتهای رژیم – برگرفته از ۳۶۰ درجه

8 0

انزوای روزافزون و موضعیگیری های جدی علیه دخالتهای رژیم – برگرفته از ۳۶۰ درجه

8 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

فردای ما « رابطه آرد و سیب زمینی و… با نمایش انتخابات » برگرفته از برنامه جوانان

168 0

فردای ما « رابطه آرد و سیب زمینی و… با نمایش انتخابات » برگرفته از برنامه جوانان

168 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

گزارشی از بحران نمایش انتخابات رژیم آخوندی

83 0

گزارشی از بحران نمایش انتخابات رژیم آخوندی

83 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

بحران درونی رژیم بر سر نمایش انتخابات

64 0

بحران درونی رژیم بر سر نمایش انتخابات

64 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

بحران نمایش انتخاباتی رژیم

13 0

بحران نمایش انتخاباتی رژیم

13 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۶ فروردین ۱۳۹۶

گزارشی از ادامه مخاصمات باندهای رژیم بر سر نمایش انتخابات

20 0

گزارشی از ادامه مخاصمات باندهای رژیم بر سر نمایش انتخابات

20 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱ فروردین ۱۳۹۶

سرسپاری آخوند روحانی به خامنه ای و تصفیه حساب با باند مقابل بر سر برجام

15 0

سرسپاری آخوند روحانی به خامنه ای و تصفیه حساب با باند مقابل بر سر برجام

15 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱ فروردین ۱۳۹۶

گزارش خبری – ناکامی برجام، سوخت جنگ انتخابات

153 0

گزارش خبری – ناکامی برجام، سوخت جنگ انتخابات

153 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

گزارش خبری – نمایش انتخابات، جنگ مستمر قدرت

100 0

گزارش خبری – نمایش انتخابات، جنگ مستمر قدرت

100 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

مهمترین تحولات ایران « آخرین وضعیت جنگ انتخابات » در ۳۶۰ درجه

250 0

مهمترین تحولات ایران « آخرین وضعیت جنگ انتخابات » در ۳۶۰ درجه

250 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo