* */ جنگ باندی | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag جنگ باندی

مهمترین تحولات ایران « چرا آمدن و نیامدن رئیسی برای رژیم مهم است؟ » در ۳۶۰ درجه

246 0

مهمترین تحولات ایران « چرا آمدن و نیامدن رئیسی برای رژیم مهم است؟ » در ۳۶۰ درجه

246 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

جنگ انتخابات و بالا گرفتن باز هم بیشتر تک و پاتکهای دو باند حاکم علیه یکدیگر – برگرفته از ۳۶۰درجه

0 0

مهمترین تحولات ایران « اولین نمودهای انزوا در آغاز سال نو – صندوق بازیچه و ابزار جنگ انتخابات » در ۳۶۰ درجه

0 0

رسوایی نظام در جریان حقوق مدیران – برگرفته از ۳۶۰درجه

102 0

رسوایی نظام در جریان حقوق مدیران – برگرفته از ۳۶۰درجه

102 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

مهمترین تحولات ایران « خامنه‌ای، اجلاس خبرگان، تشدید جنگ قدرت در نظام » در ۳۶۰ درجه

0 0

مهمترین تحولات ایران « خامنه‌ای، اجلاس خبرگان، تشدید جنگ قدرت در نظام » در ۳۶۰ درجه

0 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

دو عقب نشینی و معنی سیاسی آن – برگرفته از ۳۶۰ درجه

99 0

دو عقب نشینی و معنی سیاسی آن – برگرفته از ۳۶۰ درجه

99 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

گزارش خبری – جنگ باندی روی خون مردم و ویرانی شهرها

92 0

گزارش خبری – جنگ باندی روی خون مردم و ویرانی شهرها

92 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۷ اسفند ۱۳۹۵

مهمترین تحولات ایران « درس مونیخ برای رژیم » در ۳۶۰ درجه

174 0

مهمترین تحولات ایران « درس مونیخ برای رژیم » در ۳۶۰ درجه

174 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲ اسفند ۱۳۹۵

مهمترین تحولات ایران « دغدغه های روحانی و نظام » در ۳۶۰ درجه

194 0

مهمترین تحولات ایران « دغدغه های روحانی و نظام » در ۳۶۰ درجه

194 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

برجام موضوع جنگ باندهای حاکم – برگرفته از ۳۶۰درجه

92 0

برجام موضوع جنگ باندهای حاکم – برگرفته از ۳۶۰درجه

92 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۵ بهمن ۱۳۹۵

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo