* */ جمنا | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag جمنا

دفاع خامنه ای از چماقداران لباس شخصی

69 0

دفاع خامنه ای از چماقداران لباس شخصی

69 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ فروردین ۱۳۹۶

نقش آخوند رئیسی در کشتارهای دهه ۶۰

0 0

نقش آخوند رئیسی در کشتارهای دهه ۶۰

0 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

گزارشی از بحران نمایش انتخابات و تشدید تضاد باندهای رژیم

0 0

گزارشی از بحران نمایش انتخابات و تشدید تضاد باندهای رژیم

0 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

دو قطبی نمایش انتخابات خلیفه ارتجاع

0 0

دو قطبی نمایش انتخابات خلیفه ارتجاع

0 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

گزارشی از بحران نمایش انتخابات رژیم آخوندی

74 0

گزارشی از بحران نمایش انتخابات رژیم آخوندی

74 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

مهمترین تحولات ایران « نگرانی آخوندها از اجماع جهانی و منطقه یی علیه رژیم در سوریه » در ۳۶۰ درجه

116 0

مهمترین تحولات ایران « نگرانی آخوندها از اجماع جهانی و منطقه یی علیه رژیم در سوریه » در ۳۶۰ درجه

116 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ فروردین ۱۳۹۶

ادامه جنگ انتخابات در باندهای رژیم – برگرفته از ۳۶۰ درجه

66 0

ادامه جنگ انتخابات در باندهای رژیم – برگرفته از ۳۶۰ درجه

66 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ فروردین ۱۳۹۶

گزارشی از بحران درونی رژیم بر سر نمایش انتخابات

0 0

گزارشی از بحران درونی رژیم بر سر نمایش انتخابات

0 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۱ فروردین ۱۳۹۶Social Media Integration Powered by Acurax Wordpress Theme Designers
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo