* */ جمنا | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag جمنا

حمله به روحانی به خاطر اعتراف به ۳۸ سال شکنجه و اعدام

59 0

حمله به روحانی به خاطر اعتراف به ۳۸ سال شکنجه و اعدام

59 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۱۲خرداد ۱۳۹۶

زهر شقه در نظام – حمله جمنا به آخوند روحانی

56 0

زهر شقه در نظام – حمله جمنا به آخوند روحانی

56 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۱۲خرداد ۱۳۹۶

حمله یک نماینده خامنه ای در سپاه به روحانی

68 0

حمله یک نماینده خامنه ای در سپاه به روحانی

68 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۷ خرداد  ۱۳۹۶

دفاع خامنه ای از چماقداران لباس شخصی

96 0

دفاع خامنه ای از چماقداران لباس شخصی

96 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ فروردین ۱۳۹۶

نقش آخوند رئیسی در کشتارهای دهه ۶۰

48 0

نقش آخوند رئیسی در کشتارهای دهه ۶۰

48 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

گزارشی از بحران نمایش انتخابات و تشدید تضاد باندهای رژیم

14 0

گزارشی از بحران نمایش انتخابات و تشدید تضاد باندهای رژیم

14 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

دو قطبی نمایش انتخابات خلیفه ارتجاع

15 0

دو قطبی نمایش انتخابات خلیفه ارتجاع

15 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

گزارشی از بحران نمایش انتخابات رژیم آخوندی

93 0

گزارشی از بحران نمایش انتخابات رژیم آخوندی

93 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

مهمترین تحولات ایران « نگرانی آخوندها از اجماع جهانی و منطقه یی علیه رژیم در سوریه » در ۳۶۰ درجه

151 0

مهمترین تحولات ایران « نگرانی آخوندها از اجماع جهانی و منطقه یی علیه رژیم در سوریه » در ۳۶۰ درجه

151 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ فروردین ۱۳۹۶

ادامه جنگ انتخابات در باندهای رژیم – برگرفته از ۳۶۰ درجه

87 0

ادامه جنگ انتخابات در باندهای رژیم – برگرفته از ۳۶۰ درجه

87 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ فروردین ۱۳۹۶

 


Social Media Integration Powered by Acurax Wordpress Theme Designers
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo