* */ تظاهرات | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag تظاهرات

اطلاعیه شورا – تظاهرات علیه احکام جنایتکارانه اعدام

65 0

اطلاعیه شورا – تظاهرات علیه احکام جنایتکارانه اعدام

65 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

0 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

0 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

تظاهرات مردمی در شهرهای مختلف علیه جنایات اسد

1 0

تظاهرات مردمی در شهرهای مختلف علیه جنایات اسد

1 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

آخرین تحولات جهان در ۲۰ دقیقه – چهاردهم فروردین

105 0

آخرین تحولات جهان در ۲۰ دقیقه – چهاردهم فروردین

105 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

تظاهرات سالگرد انقلاب سوریه  در پاریس و واشینگتن

0 0

تظاهرات سالگرد انقلاب سوریه در پاریس و واشینگتن

0 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۶ فروردین ۱۳۹۶

تظاهرات مردم سوریه ، تاکید بر سرنگونی اسد

44 0

تظاهرات مردم سوریه ، تاکید بر سرنگونی اسد

44 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۵ فروردین ۱۳۹۶

تظاهرات مردمی در شهرهای سوریه

110 0

تظاهرات مردمی در شهرهای سوریه

110 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ اسفند ۱۳۹۵

اعتراضات مردم خوزستان، قسمت دوم – مهمان برنامه: عزیز پاکنژاد

275 0

اعتراضات مردم خوزستان، قسمت دوم – مهمان برنامه: عزیز پاکنژاد

275 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۸ اسفند ۱۳۹۵

اعتراضات مردم خوزستان، قسمت اول – مهمان برنامه: عزیز پاکنژاد

232 0

اعتراضات مردم خوزستان، قسمت اول – مهمان برنامه: عزیز پاکنژاد

232 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۸ اسفند ۱۳۹۵

تظاهرات مردم اهواز همزمان با سفر روحانی

194 0

تظاهرات مردم اهواز همزمان با سفر روحانی

194 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۵ اسفند ۱۳۹۵

 


Social Media Icons Powered by Acurax Web Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo