* */ تحولات سیاسی | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag تحولات سیاسی

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – بیست و پنجم فروردین

0 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – بیست و پنجم فروردین

0 0

خلاصه موضوعات روز: آخوندهای حاکم بر ایران رکورد دار اعدام در جهان – سیرک ثبت نام انتخابات رژیم، توهین به هویت ایرانی – بیابانی کردن مناطق جنگلی با قطع بی رویه درختان - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

رای من سرنگونی – هزار اشرف می‌سازیم – بیست و چهارم فروردین

69 0

رای من سرنگونی – هزار اشرف می‌سازیم – بیست و چهارم فروردین

69 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

نمایش انتخابات و نگاهی به بحرانهای دوازده گانه رژیم – برگرفته از برنامه هزار اشرف می سازیم

101 0

نمایش انتخابات و نگاهی به بحرانهای دوازده گانه رژیم – برگرفته از برنامه هزار اشرف می سازیم

101 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – بیست و دوم فروردین

75 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – بیست و دوم فروردین

75 0

خلاصه موضوعات روز: آیا جنایات رژیم آخوندی چیزی از بار جنایات رژیم  شاه کم می کند – تخریب اقتصاد ایران زیر چتر ولایت فقیه – مهاجرت ورزشکاران کشور و علت آن؟ - تاسیس اولین مجلس شورا در شهر حمص - سیمای آزادی تلویزیون ملی ...

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – نوزدهم فروردین

123 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – نوزدهم فروردین

123 0

خلاصه موضوعات روز: اقتصاد ایران از ادعا تا واقعیت – قاچاق و تراز معاملات تجاری ایران - شهر مسحره از شهرهای استان قنیطره - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

شطرنجی ۱۶۱« عمق استراتژیک نظام » برگرفته از برنامه جوانان

1 0

شطرنجی ۱۶۱« عمق استراتژیک نظام » برگرفته از برنامه جوانان

1 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – نوزدهم فروردین

3 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – نوزدهم فروردین

3 0

خلاصه موضوعات روز: بحران انتخابات و فشارهای بین المللی و منطقه ای – راه اندازی خدمات عمومی زیر بمباران و محاصره - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

رای من سرنگونی، قسمت دوم – هزار اشرف می‌سازیم – نوزدهم فروردین

2 0

رای من سرنگونی، قسمت دوم – هزار اشرف می‌سازیم – نوزدهم فروردین

2 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – هجدهم فروردین

0 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – هجدهم فروردین

0 0

خلاصه موضوعات روز: امواج دزدی و اختلاس حکومتی در سال ۹۵ – علت تصادفات بیش از حد در ایران تحت حاکمیت آخوندها؟ - آخوند جنایتکار رئیسی چه کسی است و چه کرده است؟ - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

رای من سرنگونی، قسمت اول – هزار اشرف می‌سازیم – هجدهم فروردین

99 0

رای من سرنگونی، قسمت اول – هزار اشرف می‌سازیم – هجدهم فروردین

99 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ فروردین ۱۳۹۶

 


Social Media Icons Powered by Acurax Website Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo