* */ تحولات اجتماعی | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag تحولات اجتماعی

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – بیست و پنجم فروردین

0 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – بیست و پنجم فروردین

0 0

خلاصه موضوعات روز: آخوندهای حاکم بر ایران رکورد دار اعدام در جهان – سیرک ثبت نام انتخابات رژیم، توهین به هویت ایرانی – بیابانی کردن مناطق جنگلی با قطع بی رویه درختان - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – بیست و دوم فروردین

75 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – بیست و دوم فروردین

75 0

خلاصه موضوعات روز: آیا جنایات رژیم آخوندی چیزی از بار جنایات رژیم  شاه کم می کند – تخریب اقتصاد ایران زیر چتر ولایت فقیه – مهاجرت ورزشکاران کشور و علت آن؟ - تاسیس اولین مجلس شورا در شهر حمص - سیمای آزادی تلویزیون ملی ...

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – نوزدهم فروردین

123 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – نوزدهم فروردین

123 0

خلاصه موضوعات روز: اقتصاد ایران از ادعا تا واقعیت – قاچاق و تراز معاملات تجاری ایران - شهر مسحره از شهرهای استان قنیطره - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – نوزدهم فروردین

3 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – نوزدهم فروردین

3 0

خلاصه موضوعات روز: بحران انتخابات و فشارهای بین المللی و منطقه ای – راه اندازی خدمات عمومی زیر بمباران و محاصره - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – هجدهم فروردین

0 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – هجدهم فروردین

0 0

خلاصه موضوعات روز: امواج دزدی و اختلاس حکومتی در سال ۹۵ – علت تصادفات بیش از حد در ایران تحت حاکمیت آخوندها؟ - آخوند جنایتکار رئیسی چه کسی است و چه کرده است؟ - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – پانزدهم فروردین

0 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – پانزدهم فروردین

0 0

خلاصه موضوعات روز: پژواک تحریمهای جدید رژیم ایران در آمریکا – بیکاری آینه‌ای از نظام غرقه در بحران – تقدیر از کلاه سفیدها در سوریه - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – سیزدهم فروردین

0 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – سیزدهم فروردین

0 0

خلاصه موضوعات روز: شروع اعتراضات کارگری در سال جدید – حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ – دستمزد سال ۹۶ کمتر از نان بخور و نمیر - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – دوازدهم فروردین

115 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – دوازدهم فروردین

115 0

خلاصه موضوعات روز: جمعبندی وقایع سیاسی در هفته یی که گذشت – سوریه: خنثی سازی مین در محله های شهر الباب - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – یازدهم فروردین

82 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – یازدهم فروردین

82 0

خلاصه موضوعات روز: سیل در ایام نوروز- وضعیت کشاورزی در ایران – چگونگی نام گذاری ۱۲ فروردین بعنوان روز جمهوری اسلامی - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – نهم فروردین

142 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – نهم فروردین

142 0

خلاصه موضوعات روز: سپاه پاسداران ارگان نظامی و سرکوب یا ارگان اقتصادی؟ - نگاهی به اقتصاد مقاومتی رژیم – چگونگی ساختن مواد پلاستیکی از ارگانیزم زنده – بازسازی ایستگاه برق در مناطق بمباران شده - سیمای آزادی تلویزیون ملی...

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo