* */ بیکاری | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag بیکاری

فردای ما « وحشت رژیم از تاثیر فضای مجازی » برگرفته از برنامه جوانان

11 0

فردای ما « وحشت رژیم از تاثیر فضای مجازی » برگرفته از برنامه جوانان

11 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آخوند ذولنور: ابعاد فاجعه بیکاری

55 0

آخوند ذولنور: ابعاد فاجعه بیکاری

55 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۵ فروردین ۱۳۹۶

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – بیست و دوم فروردین

75 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – بیست و دوم فروردین

75 0

خلاصه موضوعات روز: آیا جنایات رژیم آخوندی چیزی از بار جنایات رژیم  شاه کم می کند – تخریب اقتصاد ایران زیر چتر ولایت فقیه – مهاجرت ورزشکاران کشور و علت آن؟ - تاسیس اولین مجلس شورا در شهر حمص - سیمای آزادی تلویزیون ملی ...

فردای ما « تحریم نمایش انتخابات » برگرفته از برنامه جوانان

38 0

فردای ما « تحریم نمایش انتخابات » برگرفته از برنامه جوانان

38 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – نوزدهم فروردین

123 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – نوزدهم فروردین

123 0

خلاصه موضوعات روز: اقتصاد ایران از ادعا تا واقعیت – قاچاق و تراز معاملات تجاری ایران - شهر مسحره از شهرهای استان قنیطره - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

فردای ما « زندگی و رزم در خطوط صبا » برگرفته از برنامه جوانان

1 0

فردای ما « زندگی و رزم در خطوط صبا » برگرفته از برنامه جوانان

1 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

آخوند علم الهدی: بیکاری، بزرگترین معضل نظام

82 0

آخوند علم الهدی: بیکاری، بزرگترین معضل نظام

82 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ فروردین ۱۳۹۶

اعترافات بی سابقه باندها در جریان جنگ انتخابات – برگرفته از ۳۶۰ درجه

103 0

اعترافات بی سابقه باندها در جریان جنگ انتخابات – برگرفته از ۳۶۰ درجه

103 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

مهمترین تحولات ایران « چرا آمدن و نیامدن رئیسی برای رژیم مهم است؟ » در ۳۶۰ درجه

248 0

مهمترین تحولات ایران « چرا آمدن و نیامدن رئیسی برای رژیم مهم است؟ » در ۳۶۰ درجه

248 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – پانزدهم فروردین

0 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – پانزدهم فروردین

0 0

خلاصه موضوعات روز: پژواک تحریمهای جدید رژیم ایران در آمریکا – بیکاری آینه‌ای از نظام غرقه در بحران – تقدیر از کلاه سفیدها در سوریه - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo