* */ بمباران | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag بمباران

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه، گزارش از یمن و سوریه

102 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه، گزارش از یمن و سوریه

102 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۶ خرداد  ۱۳۹۶

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه، گزارش از یمن و سوریه

72 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه، گزارش از یمن و سوریه

72 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۴ خرداد  ۱۳۹۶

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه، گزارش از یمن و سوریه

71 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه، گزارش از یمن و سوریه

71 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۶ اردیبهشت  ۱۳۹۶

سوریه … گردآورندگان مدارک – دوربین و شجاعت مردم سوریه سلاحی علیه جنایات اسد

74 0

سوریه … گردآورندگان مدارک – دوربین و شجاعت مردم سوریه سلاحی علیه جنایات اسد

74 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۵ اردیبهشت  ۱۳۹۶

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه، گزارشاتی از یمن و سوریه

59 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه، گزارشاتی از یمن و سوریه

59 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۳ اردیبهشت  ۱۳۹۶

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه، گزارشاتی از یمن و سوریه

63 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه، گزارشاتی از یمن و سوریه

63 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۰ اردیبهشت  ۱۳۹۶

سرخط – بررسی مهمترین تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران	– بیستم اردیبهشت

79 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران – بیستم اردیبهشت

79 0

موضوعات روز: نگاهی به برجام و دعواهای باندی – مسکن مهر و مشکلات مردم – سیل در ایران و بازهم ازدست رفتن جان و مال مردم میهن – آموزشهای ضروری به مردم برای مقابله با مینها و بمب های عمل نکرده - سیمای آزادی تلویزیون ملی ا...

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه، گزارشاتی از یمن و سوریه

62 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه، گزارشاتی از یمن و سوریه

62 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - 1۷ اردیبهشت  ۱۳۹۶

حملات جنایتکارانه رژیم اسد به مناطق مسکونی

183 0

حملات جنایتکارانه رژیم اسد به مناطق مسکونی

183 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اورینت: بمباران شهر اللطامنه بشکه های انفجاری توسط هلیکوبترهای اسد

76 0

اورینت: بمباران شهر اللطامنه بشکه های انفجاری توسط هلیکوبترهای اسد

76 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

 


Social Media Icons Powered by Acurax Web Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo