* */ اورمیه | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag اورمیه

فشار بر زندانیان برای شرکت اجباری در نمایش انتخابات

119 0

فشار بر زندانیان برای شرکت اجباری در نمایش انتخابات

119 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۷ اردیبهشت  ۱۳۹۶

دانشجو – پژواک صدای دانشجویان، برگرفته از برنامه جوانان

147 0

دانشجو – پژواک صدای دانشجویان، برگرفته از برنامه جوانان

147 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اعتراض به رفتار ضد انسانی و قرون وسطایی در زندانهای رژیم

14 0

اعتراض به رفتار ضد انسانی و قرون وسطایی در زندانهای رژیم

14 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ اسفند ۱۳۹۵

حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

5 0

حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

5 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

هفت اعدام دیگر توسط دژخیمان خامنه ای

12 0

هفت اعدام دیگر توسط دژخیمان خامنه ای

12 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

اعدام ۳ زندانی دیگر به دست دژخیمان خامنه ای

89 0

اعدام ۳ زندانی دیگر به دست دژخیمان خامنه ای

89 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

اعدام یک زندانی دیگر توسط رژیم ضد بشری آخوندی

116 0

اعدام یک زندانی دیگر توسط رژیم ضد بشری آخوندی

116 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

آخوند احمد خاتمی، ابراز نگرانی از موج مخالفت با رژیم آخوندی

120 0

آخوند احمد خاتمی، ابراز نگرانی از موج مخالفت با رژیم آخوندی

120 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ بهمن ۱۳۹۵Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo