* */ اورمیه | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag اورمیه

اعتراض به رفتار ضد انسانی و قرون وسطایی در زندانهای رژیم

60 0

اعتراض به رفتار ضد انسانی و قرون وسطایی در زندانهای رژیم

60 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ اسفند ۱۳۹۵...

حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

64 0

حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

64 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ اسفند ۱۳۹۵...

هفت اعدام دیگر توسط دژخیمان خامنه ای

74 0

هفت اعدام دیگر توسط دژخیمان خامنه ای

74 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ اسفند ۱۳۹۵...

اعدام ۳ زندانی دیگر به دست دژخیمان خامنه ای

63 0

اعدام ۳ زندانی دیگر به دست دژخیمان خامنه ای

63 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ اسفند ۱۳۹۵...

اعدام یک زندانی دیگر توسط رژیم ضد بشری آخوندی

86 0

اعدام یک زندانی دیگر توسط رژیم ضد بشری آخوندی

86 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۱ اسفند ۱۳۹۵...

آخوند احمد خاتمی، ابراز نگرانی از موج مخالفت با رژیم آخوندی

90 0

آخوند احمد خاتمی، ابراز نگرانی از موج مخالفت با رژیم آخوندی

90 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ بهمن ۱۳۹۵...Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo