* */ اعدام | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag اعدام

جدال باندها در وحشت از جنبش دادخواهی قتل عام

55 0

جدال باندها در وحشت از جنبش دادخواهی قتل عام

55 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

هجوم وحشیانه مزدوران گارد به زنان زندانی – اعدام ۲ زندانی دیگر

61 0

هجوم وحشیانه مزدوران گارد به زنان زندانی – اعدام ۲ زندانی دیگر

61 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۵ فروردین ۱۳۹۶

اعدام یک زندانی بیمار به دست دژخیمان خامنه ای در تبریز

3 0

اعدام یک زندانی بیمار به دست دژخیمان خامنه ای در تبریز

3 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ فروردین ۱۳۹۶

عفو بین الملل: ۵۵ درصد اعدامهای جهان در ایران

83 0

عفو بین الملل: ۵۵ درصد اعدامهای جهان در ایران

83 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ فروردین ۱۳۹۶

رژیم ضد بشری ولایت فقیه یک زندانی دیگر را اعدام کرد

67 0

رژیم ضد بشری ولایت فقیه یک زندانی دیگر را اعدام کرد

67 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ فروردین ۱۳۹۶

گزارش سالانه عفو بین الملل: رژیم آخوندی در صدر ناقضین حقوق بشر

70 0

گزارش سالانه عفو بین الملل: رژیم آخوندی در صدر ناقضین حقوق بشر

70 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ فروردین ۱۳۹۶

تمدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه رژیم آخوندی

0 0

تمدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه رژیم آخوندی

0 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ فروردین ۱۳۹۶

اطلاعیه شورا – تظاهرات علیه احکام جنایتکارانه اعدام

67 0

اطلاعیه شورا – تظاهرات علیه احکام جنایتکارانه اعدام

67 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

زنان نیروی تغییر – بیست و یکم فروردین

92 0

زنان نیروی تغییر – بیست و یکم فروردین

92 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

دژخیمان خامنه ای یک زندانی دیگر را اعدام کردند

68 0

دژخیمان خامنه ای یک زندانی دیگر را اعدام کردند

68 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

 


Floating Social Media Icons Powered by Acurax Blog Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo