* */ اعتراض | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag اعتراض

اعتراض به رفتار ضد انسانی و قرون وسطایی در زندانهای رژیم

54 0

اعتراض به رفتار ضد انسانی و قرون وسطایی در زندانهای رژیم

54 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ اسفند ۱۳۹۵...

تجمعات اعتراضی علیه رژیم آخوندی

78 0

تجمعات اعتراضی علیه رژیم آخوندی

78 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ اسفند ۱۳۹۵...

تجمع ۱۱۰۰ کارگر عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق

91 0

تجمع ۱۱۰۰ کارگر عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق

91 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ اسفند ۱۳۹۵...

حرکت های اعتراضی علیه رژیم آخوندی

114 0

حرکت های اعتراضی علیه رژیم آخوندی

114 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ اسفند ۱۳۹۵...

اعتراضات مردم خوزستان، قسمت دوم – مهمان برنامه: عزیز پاکنژاد

226 0

اعتراضات مردم خوزستان، قسمت دوم – مهمان برنامه: عزیز پاکنژاد

226 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۸ اسفند ۱۳۹۵...

اعتراضات مردم خوزستان، قسمت اول – مهمان برنامه: عزیز پاکنژاد

184 0

اعتراضات مردم خوزستان، قسمت اول – مهمان برنامه: عزیز پاکنژاد

184 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۸ اسفند ۱۳۹۵...

گزارش خبری – ادامه اعتراضات زندانیان سیاسی در گوهردشت و اوین

77 0

گزارش خبری – ادامه اعتراضات زندانیان سیاسی در گوهردشت و اوین

77 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ بهمن ۱۳۹۵...

خودسوزی جانگداز یک هموطن

65 0

خودسوزی جانگداز یک هموطن

65 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران–  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵...

حرکتهای اعتراضی مردم علیه رژیم آخوندی

134 0

حرکتهای اعتراضی مردم علیه رژیم آخوندی

134 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ بهمن ۱۳۹۵...

حرکتهای اعتراضی علیه رژیم آخوندی

158 0

حرکتهای اعتراضی علیه رژیم آخوندی

158 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ بهمن ۱۳۹۵...

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo