* */ اعتراض | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag اعتراض

تجمع خانواده محکومین به اعدام در اعتراض به حکم اعدام

0 0

تجمع خانواده محکومین به اعدام در اعتراض به حکم اعدام

0 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

اعتراض به رفتار ضد انسانی و قرون وسطایی در زندانهای رژیم

0 0

اعتراض به رفتار ضد انسانی و قرون وسطایی در زندانهای رژیم

0 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ اسفند ۱۳۹۵

تجمعات اعتراضی علیه رژیم آخوندی

0 0

تجمعات اعتراضی علیه رژیم آخوندی

0 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

تجمع ۱۱۰۰ کارگر عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق

129 0

تجمع ۱۱۰۰ کارگر عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق

129 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

حرکت های اعتراضی علیه رژیم آخوندی

147 0

حرکت های اعتراضی علیه رژیم آخوندی

147 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ اسفند ۱۳۹۵

اعتراضات مردم خوزستان، قسمت دوم – مهمان برنامه: عزیز پاکنژاد

275 0

اعتراضات مردم خوزستان، قسمت دوم – مهمان برنامه: عزیز پاکنژاد

275 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۸ اسفند ۱۳۹۵

اعتراضات مردم خوزستان، قسمت اول – مهمان برنامه: عزیز پاکنژاد

233 0

اعتراضات مردم خوزستان، قسمت اول – مهمان برنامه: عزیز پاکنژاد

233 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۸ اسفند ۱۳۹۵

گزارش خبری – ادامه اعتراضات زندانیان سیاسی در گوهردشت و اوین

99 0

گزارش خبری – ادامه اعتراضات زندانیان سیاسی در گوهردشت و اوین

99 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

خودسوزی جانگداز یک هموطن

86 0

خودسوزی جانگداز یک هموطن

86 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران–  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

حرکتهای اعتراضی مردم علیه رژیم آخوندی

160 0

حرکتهای اعتراضی مردم علیه رژیم آخوندی

160 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ بهمن ۱۳۹۵

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo