* */ احمدی نژاد | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag احمدی نژاد

دستگیری مشاور احمدی نژاد پس از طرح سئوال در مورد قتل عام ۶۷

79 0

دستگیری مشاور احمدی نژاد پس از طرح سئوال در مورد قتل عام ۶۷

79 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۱۱خرداد ۱۳۹۶

ارتباط مستقیم، قسمت چهارم « گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس » مهمان برنامه: مهدی ابریشمچی

209 0

ارتباط مستقیم، قسمت چهارم « گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس » مهمان برنامه: مهدی ابریشمچی

209 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۷ خرداد  ۱۳۹۶

ارتباط مستقیم، قسمت سوم « گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس » مهمان برنامه: مهدی ابریشمچی

176 0

ارتباط مستقیم، قسمت سوم « گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس » مهمان برنامه: مهدی ابریشمچی

176 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۷ خرداد  ۱۳۹۶

ارتباط مستقیم، قسمت دوم « گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس » مهمان برنامه: مهدی ابریشمچی

230 0

ارتباط مستقیم، قسمت دوم « گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس » مهمان برنامه: مهدی ابریشمچی

230 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۷ خرداد  ۱۳۹۶

ارتباط مستقیم، قسمت اول « گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس » مهمان برنامه: مهدی ابریشمچی

337 0

ارتباط مستقیم، قسمت اول « گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس » مهمان برنامه: مهدی ابریشمچی

337 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۷ خرداد  ۱۳۹۶

تهدید تلویحی آخوند روحانی توسط سردژخیم قضائیه خامنه ای – تصویه حساب مجدد پاسدار احمدی نژاد

115 0

تهدید تلویحی آخوند روحانی توسط سردژخیم قضائیه خامنه ای – تصویه حساب مجدد پاسدار احمدی نژاد

115 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۵ اردیبهشت  ۱۳۹۶

وزیر نفت روحانی، اعتراف به دزدیهای نجومی دولت احمدی نژاد

107 0

وزیر نفت روحانی، اعتراف به دزدیهای نجومی دولت احمدی نژاد

107 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران -۲۳ اردیبهشت  ۱۳۹۶

بیست دقیقه – آخرین تحولات ایران و جهان در ۲۰ دقیقه

111 0

بیست دقیقه – آخرین تحولات ایران و جهان در ۲۰ دقیقه

111 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - ۲۲ اردیبهشت  ۱۳۹۶

نمایش انتخابات و تشدید بحران راس نظام – غیظ پاسدار احمدی نژاد از رد صلاحیت

75 0

نمایش انتخابات و تشدید بحران راس نظام – غیظ پاسدار احمدی نژاد از رد صلاحیت

75 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران -۲۲ اردیبهشت  ۱۳۹۶

ارتباط مستقیم « نمایش انتخابات و بن بستهای رژیم، قسمت دوم » مهمان برنامه: احسان امین الرعایا

204 0

ارتباط مستقیم « نمایش انتخابات و بن بستهای رژیم، قسمت دوم » مهمان برنامه: احسان امین الرعایا

204 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران - 1۷ اردیبهشت  ۱۳۹۶

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo