* */ آخوند روحانی | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag آخوند روحانی

طنز آقای موشکاف – انعکاس صدای موشکهایی که به اسد خورد

117 0

طنز آقای موشکاف – انعکاس صدای موشکهایی که به اسد خورد

117 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۵ فروردین ۱۳۹۶

تصفیه حساب آخوند روحانی با باند رقیب بر سر نمایش انتخابات

64 0

تصفیه حساب آخوند روحانی با باند رقیب بر سر نمایش انتخابات

64 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

طنز آقای موشکاف – سیرک انتخابات رژیم

111 0

طنز آقای موشکاف – سیرک انتخابات رژیم

111 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

انزوای روزافزون و موضعیگیری های جدی علیه دخالتهای رژیم – برگرفته از ۳۶۰ درجه

0 0

انزوای روزافزون و موضعیگیری های جدی علیه دخالتهای رژیم – برگرفته از ۳۶۰ درجه

0 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

اعترافات بی سابقه باندها در جریان جنگ انتخابات – برگرفته از ۳۶۰ درجه

101 0

اعترافات بی سابقه باندها در جریان جنگ انتخابات – برگرفته از ۳۶۰ درجه

101 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

مهمترین تحولات ایران « چرا آمدن و نیامدن رئیسی برای رژیم مهم است؟ » در ۳۶۰ درجه

246 0

مهمترین تحولات ایران « چرا آمدن و نیامدن رئیسی برای رژیم مهم است؟ » در ۳۶۰ درجه

246 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

مهمترین تحولات ایران « اعترافات در جنگ انتخابات » در ۳۶۰ درجه

140 0

مهمترین تحولات ایران « اعترافات در جنگ انتخابات » در ۳۶۰ درجه

140 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

وحشت آخوندها از لشکر جوانان بیکار – برگرفته از ۳۶۰ درجه

58 0

وحشت آخوندها از لشکر جوانان بیکار – برگرفته از ۳۶۰ درجه

58 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

مهمترین تحولات ایران « عمق نگرانی های رژیم در منطقه » در ۳۶۰ درجه

121 0

مهمترین تحولات ایران « عمق نگرانی های رژیم در منطقه » در ۳۶۰ درجه

121 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – دوازدهم فروردین

114 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – دوازدهم فروردین

114 0

خلاصه موضوعات روز: جمعبندی وقایع سیاسی در هفته یی که گذشت – سوریه: خنثی سازی مین در محله های شهر الباب - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

 


Social Media Icons Powered by Acurax Website Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo