* */ آخوند روحانی | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag آخوند روحانی

سرسپاری آخوند روحانی به خامنه ای و تصفیه حساب با باند مقابل بر سر برجام

60 0

سرسپاری آخوند روحانی به خامنه ای و تصفیه حساب با باند مقابل بر سر برجام

60 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱ فروردین ۱۳۹۶...

طنز آقای موشکاف – نمایش انتخابات و قشون کشی اوباش نظام

92 0

طنز آقای موشکاف – نمایش انتخابات و قشون کشی اوباش نظام

92 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ اسفند ۱۳۹۵...

اینهمه وحشت از فضای مجازی، چرا؟ – برگرفته از ۳۶۰ درجه

74 0

اینهمه وحشت از فضای مجازی، چرا؟ – برگرفته از ۳۶۰ درجه

74 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ اسفند ۱۳۹۵...

مهمترین تحولات ایران « اعتراف رسانه های رژیم به حاشیه رانده شدن از تحولات سوریه » در ۳۶۰ درجه

111 0

مهمترین تحولات ایران « اعتراف رسانه های رژیم به حاشیه رانده شدن از تحولات سوریه » در ۳۶۰ درجه

111 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۲ اسفند ۱۳۹۵...

طنز آقای موشکاف – تنور داغ نمایش انتخابات

113 0

طنز آقای موشکاف – تنور داغ نمایش انتخابات

113 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ اسفند ۱۳۹۵...

رسوایی نظام در جریان حقوق مدیران – برگرفته از ۳۶۰درجه

80 0

رسوایی نظام در جریان حقوق مدیران – برگرفته از ۳۶۰درجه

80 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ اسفند ۱۳۹۵...

مهمترین تحولات ایران « خامنه‌ای، اجلاس خبرگان، تشدید جنگ قدرت در نظام » در ۳۶۰ درجه

153 0

مهمترین تحولات ایران « خامنه‌ای، اجلاس خبرگان، تشدید جنگ قدرت در نظام » در ۳۶۰ درجه

153 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ اسفند ۱۳۹۵...

ولی فقیه ارتجاع بحران اقتصادی را به گردن آخوند روحانی انداخت

62 0

ولی فقیه ارتجاع بحران اقتصادی را به گردن آخوند روحانی انداخت

62 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ اسفند ۱۳۹۵...

باهنر نسبت به دور دوم ریاست آخوند روحانی ابراز تردید کرد

77 0

باهنر نسبت به دور دوم ریاست آخوند روحانی ابراز تردید کرد

77 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ اسفند ۱۳۹۵...

حمله آخوند جنتی به آخوند روحانی در جلسه خبرگان نظام

80 0

حمله آخوند جنتی به آخوند روحانی در جلسه خبرگان نظام

80 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ اسفند ۱۳۹۵...

 


Social Media Icons Powered by Acurax Website Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo