حمله جنگنده های نیروی هوایی آمریکا به شبه نظامیان اسد

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۹ اردیبهشت  ۱۳۹۶This post has been seen 89 times.