خودسوزی اعتراضی یک هموطن در بانکوک

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۹ اردیبهشت  ۱۳۹۶This post has been seen 44 times.