لایحه مجلس نمایندگان آمریکا برای مجازات پشتیبانان مالی رژیم اسد

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۸ اردیبهشت  ۱۳۹۶This post has been seen 64 times.