قطعه طنز موزیکال « دیونم بدم رای » برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۱ اردیبهشت  ۱۳۹۶This post has been seen 135 times.