گزارش خبری – اعتراف به این که فاجعه پلاسکو مقصری جز حاکمیت آخوندی نداشته است

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۶ فروردین ۱۳۹۶This post has been seen 434 times.