قطعه طنز موزیکال « رای نمدم خر نمشم » برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ فروردین ۱۳۹۶This post has been seen 139 times.