پذیرایی از مهمانان در گردهمایی نوروزی توسط خانم مریم رجوی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 145 times.