هفتاد درصد اردوگاه پناهندگان فلسطینی در درعا بدلیل بمباران نابود شده است

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 51 times.