حرکت اعتراضی کارگران خشمگین معدن زغال سنگ البرز مرکزی

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 72 times.