گزارشی از انزوای جهانی رژیم آخوندی

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 7 times.