سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – بیست و هشتم اسفند

خلاصه موضوعات روز: تصویب حداقل دست مزد برای کارگران در رژیم آخوندی – آخرین وضعیت جنگلها در ایران – از زبان کودکان سوری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایرانThis post has been seen 3 times.