به مناسبت بیست و نهم اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 238 times.