بیانیه کاخ سفید در مورد دیدار رئیس جمهور آمریکا با جانشین ولیعهد عربستان

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۶ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 62 times.