قطعه طنز« موزیکال، کجایی؟ » برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 424 times.