استقبال مجاهدان اشرفی از مریم رجوی در آلبانی

کنفرانس بین المللی در آلبانی «زنان در رهبری سیاسی » با حضور مریم رجوی به مناسبت روز جهانی زنThis post has been seen 761 times.