تجمع ۱۱۰۰ کارگر عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 96 times.