حرکتهای اعتراضی علیه سرکوب و چپاول رژیم آخوندی

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 106 times.