سخنرانی مسعود رجوی در رشت – سالروز ۱۴ اسفند درگذشت پیشوای نهضت ملی دکتر محمد مصدق

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ اسفند ۱۳۹۵This post has been seen 181 times.