اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت: تحمع اعتراضی هزاران نفره

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۰ اسفند ۱۳۹This post has been seen 73 times.