قطعه طنز « آفساید – جدید ترین تولید سینمای ولایت » – برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ بهمن ۱۳۹۵This post has been seen 424 times.