سفر رکس تیلرسون برای شرکت در اجلاس گروه ۲۰

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ بهمن ۱۳۹۵



This post has been seen 61 times.