سفر رکس تیلرسون برای شرکت در اجلاس گروه ۲۰

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ بهمن ۱۳۹۵This post has been seen 99 times.