شهرهای محاصره شده سوریه در آستانه فاجعه انسانی

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ بهمن ۱۳۹۵This post has been seen 79 times.