مصاحبه با یک فرمانده رزمندگان سوری

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ بهمن ۱۳۹۵This post has been seen 108 times.