ترامپ: جلوگیری از دستیابی رژیم به تسلیحات اتمی

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ بهمن ۱۳۹۵This post has been seen 131 times.